Breza

Kada i gde da vadite brezin sok:

 • Najbolje vreme za vađenje brezinog soka je rano proleće, pre nego što krene puštanje lišća. U ovom periodu, sok najintenzivnije cirkuliše stablom, a drvo nema lišće, pa je lakše zaštititi malu ranu nakon vađenja soka.
 • Izbegavajte vađenje soka kada su temperature jako niske, ispod -5°C, ili kada su visoke, jer to dodatno opterećuje drvo.
 • Nikada ne vadite sok iz breza koje su u nečistoj sredini: u naseljenim mestima, pored puteva, saobraćajnica, fabrika, septičkih jama, zemljišta i voćnjaka u blizini koji se prskaju. Sok se uzima isključivo u čistoj, netaknutoj prirodi, najbolje na planinama daleko od svakog izvora zagađenja.
 • Sok iz breza koje se nalaze u nečistoj prirodi ima više štete nego koristi, jer breza crpi sve sastojke iz zemlje u velikom prečniku oko nje, pa se tako u organizam unosi velika količina otrova i neželjenih supstanci.

Kako da vadite sok?

 • Izaberite zdravo stablo breze, prečnika barem 25 cm. Ne vadite sok iz mladih ili bolesnih stabala. Krošnja breze mora biti razgranata.
 • Na severnoj strani stabla, napravite malu rupu, duboku najviše 2-3 cm i široku oko 6-8 mm. Ne idite dublje, jer možete oštetiti srž.
 • U rupu umetnite čistu cev cevčicu, tako da sok može da curi u posudu ispod. Možete koristiti i poseban tap sa cevčicom za vađenje soka iz breze. Sva oprema mora biti sterilna i čista, bez prisustva vazduha u sistemu, posebno cevčica koja ide u rupu u stablo (prohrom, hdpi).
 • Ne vadite više od 5% količine soka za koju se procenjuje da drvo može da proizvede. Za stablo prečnika 25 cm, to je oko 2-3 litra soka dnevno. Imajte na umu da odrasla i zdrava breza vuče i do 250 litara soka za 24 sata da bi snabdela grane i omogučila im da olistaju.
 • Nakon vađenja soka, pažljivo zatvorite rupu čepom od svežeg drveta kome je oguljena kora ili najbolje voskom. Tako ćete sprečiti ulazak bakterija i štetnih organizama u drvo, jer to je ono što može oštetiti drvo. Breza bi sama zatvorila rupu za par dana i jedini problem su štetni organizmi (muve, mravi,,,) koje privlači slatkast sok, pa tu ostave razne bakterije koje kasnije oštečuju drvo.
 • Ne vadite sok na istom mestu godinama zaredom. Dajte drvetu vremena da se oporavi. Nakon nekoliko godina, možete napraviti rupu na drugoj strani stabla.

Dodatni saveti:

 • Koristite čiste alate i posude za vađenje i čuvanje soka.
 • Ne sečite grane breze da bi došli do soka. To znatno oštećuje drvo.
 • Ne vadite sok iz zaštićenih ili ugroženih vrsta breze (maljava breza).

Vađenje soka iz breze može biti zdrava i održiva praksa, ako se radi pažljivo i uz poštovanje ovih saveta. Tako možete uživati u svim blagodatima brezove vode, a istovremeno zaštititi drvo i doprineti očuvanju zdrave prirode.

 

DA LI SEČENJE GRANE DA BI SE DOŠLO DO BREZINOG SOKA OŠTEČUJE DRVO?

Sečenje grane breze da bi se došlo do soka na više načina oštećuje drvo. Evo nekoliko glavnih razloga:

 1. Veća površina rane. Sečenje grane stvara znatno veću površinu rane nego rupica od male bušilice u kori. Veća površina rane je više podložna infekciji od bakterija, gljiva i drugih patogena. Ove infekcije mogu se raširiti na zdrave delove drveta i izazvati ozbiljne bolesti, pa čak i smrt breze. Takođe, ranu na grani je gotovo nemoguće sanirati. Ne možete je zapušiti, a vosak tu ne pomaže puno. Sok će nastaviti da kaplje iscrpljujuči brezu.

 

 

 

 

 

 

2. Oštećenje kambijuma. Kambijum je tanki sloj ćelija između kore i drveta koji je odgovoran za rast drveta. Sečenje grane može oštetiti kambijum, što može ograničiti ili čak zaustaviti rast drveta na tom mestu.

 

3. Gubitak listova. Lišće je vitalno za fotosintezu, proces kojim drvo proizvodi hranu. Gubitak grane i njenih listova smanjuje sposobnost drveta da proizvodi hranu, što može oslabiti drvo i učiniti ga ranjivijim na bolesti i štetočine.

 

 

 

 

 

 

4. Estetska šteta. Sečenje grane može ostaviti grubu i ružnu ožiljku na drvetu, što može smanjiti njegovu estetsku vrednost.

5. Ugrožavanje divljih životinja. Šupljine i pukotine koje nastaju nakon sečenje grane mogu pružiti utočište štetnim insektima i drugim životinjama koje mogu dalje oštetiti drvo.

Umesto sečenja grane, preporučuje se vađenje soka iz breze pomoću bušenja male rupice u kori. Ovaj postupak je mnogo manje invazivan i ako se pravilno sprovede neće uopšte oštetiti drvo.